Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

חלק מנאומיו הציבוריים של מר מיסקביג' עומדים עכשיו כאבני דרך היסטוריות בהצגת מרחב הפעולה של הדת, תוכניותיה בחברה, פעילויות החברים בה והשפעתה הכלל עולמית. זה כולל את הנאום שלו באוגוסט 2004 שנשא בפני למעלה מ-2000 מנהיגים מתחומי המסחר, הממשל והבידור בהוליווד - 'זוהי סיינטולוגיה' - סקירה על הדת הגדלה במהירות הרבה ביותר בעולם; הנאום שלו באירוע של המילניום החדש וביום השנה ה-50 של דיאנטיקה וסיינטולוגיה, סיינטולוגיה 2000: 50 השנים הראשונות; ונאום הפתיחה שלו בפני למעלה מ-10,000 נוכחים בכיכר טיימס במנהטן בטקס הפתיחה המרכזי של ארגון הסיינטולוגיה החדש של ניו-יורק