Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

המילים המדוברות והכתובות של מר האברד יוצרות את כתבי הקודש של סיינטולוגיה. זו האמונה החשובה ביותר בדת הסיינטולוגיה וכל הסיינטולוגים מאמינים שאם הטכנולוגיות של מר האברד מיושמות בדייקנות ואינן מסולפות בכל צורה שהיא, מצבים ישתפרו עבור האדם וחופש רוחני ואושר יושגו עבור כולם. מסיבה זו אף אחד בארגון או במיסיון של סיינטולוגיה או בקבוצה ינסה לפרש את הדעות שלהם בקשר לחומרים כלשהם של דיאנטיקה וסיינטולוגיה. עשייה זו תביא לסילופם של הכתבים של מר האברד ולאחר מכן זה יעצור את ההתקדמות של האדם אל החופש הרוחני המוחלט.

בתחילה, מר האברד פיקח באופן אישי על העיסוק המעשי של הדת, וחבש את הכובע של האחראי על שמירת סיינטולוגיה פועלת. כדי למנוע ניצול או סילוף של כתביו, הוא אף רשם חלק ניכר מהמילים והסמלים המזהים את הדת כסימנים מסחריים, כמו "דיאנטיקה" ו"סיינטולוגיה". סימנים מסחריים אלה מונעים מכל אדם מתן שירות מסולף של הטכנולוגיות של מר האברד, ובו-זמנית לדרוש שהם מספקים שירותים של דיאנטיקה או סיינטולוגיה תקניות.