Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

התכניות שלו מבטיחות העברה תקנית ב-100% של הטכנולוגיות של מר האברד שמפורסמות עכשיו בכל העולם והביאו לידי כך שישנם אלפי אנשים שמקבלים תועלת מסיינטולוגיה, כפי שמעולם לא היה בהיסטוריה של הכנסייה. התכניות שלו יוצרות סוג חדש לגמרי של כנסיית סיינטולוגיה ומביאות לתוצאה של כנסיות שלא רק שיכולות להניע אלפי אנשים במעלה הגשר אל החופש המוחלט, אלא כנסיות שלוקחות אחריות להפיכת הספירלה המידרדרת של החברה במאה ה-21. דרך פעילויות דתיות ופעילויות מקיפות לשיפור החברה, כנסיות הסיינטולוגיה מספקות פתרונות אמיתיים ויעילים לבעיות הלוחצות ביותר שהמין האנושי עומד מולן. הפתרונות האלה לא רק עובדים; הם מעבירים מסר של חיים, תקווה וודאות "שניתן לעשות משהו בקשר לזה".