Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

כי איננו חוגגים רק את היובל הראשון של טכנולוגיית ל.ר.ה אלא שלפני סיום הערב אני מבטיח לכם שהמילים "מילניום חדש" יקבלו משמעות חדשה לגמרי.

כמובן, אלף שנים הן בקושי פסיק בדרמה הגלקטית הגדולה יותר, שלא לדבר על התמונה הרחבה יותר של קיומו של תטן. אך בהתחשב במשך הזמן שבני האדם התדרדרו במורד הספירלה ובמה שסיינטולוגיה מייצגת כנקודת המפנה כלפי מעלה, חצייה השני של המאה העשרים הזו הוא כזה שאיש לא ישכח.

הבה נשקול את 50 השנה האחרונות ממשפט זה: "הדת הגדלה במהירות הרבה ביותר בעולם." כי בעוד שתמצאו עדיין מקומות שם סיינטולוגיה אינה מילת מפתח, עליכם לשקול את המשמעות האמיתית מאחורי משפט זה. למעשה, הסיפור המלא הוא הרבה יותר מעמיק — ל. רון האברד יצר טכנולוגיה להביא לחופש רוחני מוחלט. ושם נמצא הסיפור, לא רק של המאה ה-20 הזו, אלא הסאגה של כל הדורות בעבר ובעתיד.

לכן הערב הבה נתרחק לרגע ונבחן את התמונה הרחבה. וכדי להתחיל, עלינו לחזור אחורה ל-1950 ולשקול את המשמעות האמיתית של הכנסת 'דיאנטיקה' ו'סיינטולוגיה' באמצע המאה העשרים הזו.

היסטוריונים יקראו לכך "עידן אי-הוודאות". אחרי הכל, בתשובה למלחמת העולם ה-I שעלתה ב-37 מיליון נפש, הגיעה מלחמה שנייה שתבעה 55 מיליון נוספים. ובעוד שכולם מתו תחת הסיסמה: "המלחמה שתשים קץ למלחמות" מה היה הפתרון המקובל על כולם שניתן על-ידי מנהיגי העולם, ערב צאת דיאנטיקה?

כדבריהם, אם באמת רצית לשים קץ למלחמה, היה רק "פתרון" אחד. לבנות פצצה גדולה יותר. ותפקיד הפסיכיאטרייה בביצוע אסטרטגיה זו, תפקידם היה לשכנע ציבור אמריקני לתמוך ברצון במערכת זו ובנשך המס המופרז ההולך וגובר לשלם עבורה. הכל היה חלק בלתי נפרד מהתכנית לשמור את אמריקה על סף פאניקה. וזה עבד.

מה שחקירה מודרנית זו יצרה, תואר בצורה הטובה ביותר על-ידי סנטור של ארצות-הברית, במונחים אלה: "גזע מוסת נגד גזע, מפלגה נגד מפלגה, דת נגד דת, שכן נגד שכן, וילד נגד הורה." לכן שלא יהיה ספק שהכלי האמיתי במלחמה הקרה לא היה השיגור של פצצת אטום. הוא היה השלטת טרור באוכלוסייה. ונראה שלא היתה להם אופוזיציה — אף אחד שיעמוד בדרכם. כל שהיה עליהם לעשות הוא לוודא שהם שילמו לכולם.