Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

מר מיסקביג': זהו עונג אמיתי עבורי להצטרף אליכם בפתיחה של כנסיית הסיינטולוגיה החדשה של ניו-יורק. מכיוון, ושלא יהיה ספק, משמעותו של יום זה עולה על מה שעומד לפניכם.

וזה באמת אומר משהו, שכן מה שעומד לפניכם הוא לא פחות ממרהיב, מייצג חלומות מזה עשור של סיינטולוגים מניו-יורק.

אולם, בעוד שרק זה בלבד מהווה סיבה לחגיגה, החשיבות של הכנסייה החדשה הזו — הכנסייה החדשה שלכם — עולה מעבר למבנה הזה או לעיר הזו. ובהקשר זה, יום זה מהווה אבן דרך במלחמת המצווה הפלנטרית שלנו כדי להביא בדחיפות את עזרתנו בקנה מידה עולמי — עם חשיבותו של האירוע היום — אשר מתרחבת ברחבי עולם הסיינטולוגיה. וזוהי הסיבה שלכבוד הוא לי להיות כאן היום. כי כפי שתשמעו מייד— בשנה האחרונה ראיתם אותנו פותחים כנסיות חדשות, כמו זו, בכל מקום בעולם. ובעתיד הקרוב יהיו אפילו יותר. אבל לא משנה כמה — האחת הזאת מיוחדת. ובאשר ללמה — התשובות הן רבות.

הסיבה הראשונה — וכפי שכבר שמעתם — לא היה שום מקום שהיווה "מקום מיוחד" עבור המייסד שלנו, פרט לעיר הזאת. אולם זה אינו אומר הכל. אחרי הכל, ישנה סיבה של. רון האברד קרא לניו-יורק "בית".

כי כאשר אתם חושבים על זה ניו-יורק היא המוקד לכל החל מהוצאה לאור האמריקאית וכלה באופנה, הבירה הכלכלית של האומה וזירה מרכזית למגמות עולמיות, אין צורך לומר שהיא מרכז בינלאומי של בידור ומדיה, וכל זה בנוסף לתרבות המגוונת ביותר על כדור הארץ, אשר קובעת את המגמות לאורך כל הדורות ואת הקשת של החיים — ובכן, מה צריך עוד לומר? ניו-יורק היא העיר הגדולה ביותר על פני כדור הארץ.