Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

ולזה אני מתכוון. לכל דבר שאמרתי — ולצעדי הענק הדרמתיים שעשינו במהלך שלוש השנים האחרונות — שיקום מסמים, חינוך, מוסר, זכויות האדם וכוח עולמי של מתנדבים — ובכן חבריי, זה מתפשט כמו שריפה. ואינכם רק חלק מאותה השריפה — אתם הניצוץ שהצית את הכל.

וזוהי הסיבה שזה כל כך ראוי שאתם, בתורכם, תקבלו את מה שגרמתם — ולמה הכנסייה החדשה הזאת, הפכה לאפשרית על-ידי התרומה של כל חברי התאחדות הסיינטולוגים הבינלאומית — מרחבי 156 מדינות — שתמיד היא תיזכר על-ידי מיליוני אנשים באופן שבו הם יגידו: "תודה רבה, ניו-יורק".

אז עכשיו הגיע הזמן לנוע קדימה. עבור הסיינטולוגים מניו-יורק, הנה המקום שבו תוכלו להשיג את הניצחון האישי שלכם על המיינד הריאקטיבי והחופש הרוחני שבא איתו. וכפי שתשמעו בחודשים הקרובים, המתקנים פה לא הוקמו עבור ההתקדמות שלכם "כאן ועכשיו" — אלא לתכניות גדולות אפילו יותר אשר יאיצו באופן דרמתי את הקלירינג, על בסיסי עולמי. אבל אפילו יותר מזה, הכנסייה הזאת מציגה את העבודה והעזרה שכולנו חייבים להמשיך לבצע, בהשגה המלאה של יעדינו. כי כאן יש ארגון אידיאלי, שממנו יבואו כל התכניות שלנו — כל הטכנולוגיה שלנו — באופן מילולי, בכל מקום.

אז כאן זה רק התחיל. וזו הסיבה שאמרתי שהעבודה האמיתית רק מתחילה.

זה יותר מרק בית עבורכם, הסיינטולוגים של ניו-יורק. זהו גם כן הבית עבור הקהילה הגדולה יותר — היכן שכל איש ואישה בעלי רצון טוב מתקבלים בברכה, ואנחנו מקדישים את עצמנו במתן עזרה — כל אחד מאתנו. וכשאנו מציגים בבירור, על-ידי עשייה, את מה שאנו מאמינים בו — לעתיד אין שום גבולות.

כי זוהי ניו-יורק וכשאנו עוזרים לה, אנו עוזרים לעולם.

כך שאם רשע, כאב, מבוכה רבה וחוסר צדק הן עובדות בסיסיות בחיים כיום, הבה תנו לכולנו להדגים בעזרת שכנוע תקיף יותר שניתן לעשות משהו בקשר לזה. כי אנחנו מאמינים באדם. אנחנו יודעים שיש תקווה. ובגלל שאנחנו יכולים לעזור, לעבוד יחדיו, אנחנו נעשה את ההבדל.

תודה רבה.


ניתן לצפות בהגשה אורקולית המלאה של הנאום המלא הזה בארגון הסיינטולוגיה הקרוב ביותר אליך.