Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

מגינים על הטכנולוגיה המתקדמת

אחד התפקידים החיוניים ביותר של RTC הוא נטילת החסות על כתבי דת המתקדמים של סיינטולוגיה, הנקראים 'הטכנולוגיה המתקדמת'. מרבית הכתבים של סיינטולוגיה זמינים בקנה-מידה נרחב לכל אחד המחפש הארה רוחנית. עם זאת, הטכנולוגיה המתקדמת, המייצגת חלק קטן מאוד מהכתבים, נשמרת כסודית ביותר. לפני שיותר לחבר בקהילה להשתמש בחומרים אלה, הוא חייב לעמוד בתקנים האתיים הגבוהים ביותר, ולסיים רמות מוקדמות יותר של שחרור רוחני, אשר מהוות את הבסיס לשירותים דתיים מתקדמים יותר. אדם שלא סיים את הרמות המוקדמות יותר של הישגים רוחניים, לא יוכל לקבל את היתרונות הרוחניים המלאים של הטכנולוגיה המתקדמת יותר.

כנסיות הסיינטולוגיה, המספקות את שירותי הטכנולוגיה המתקדמת, נמצאות תחת פיקוחו של RTC על מנת להבטיח שהחומרים של כל רמה יישמרו בטוחים, שכל כנסייה תעמוד בדרישות הרשיון בקפדנות ושהשירותים המתקדמים יועברו בדיוק כפי שנכתבו על-ידי מר האברד.