Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

הקדמה

החומרים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מכילים יותר מ-35 מיליון מילים מדוברות וכתובות של ל. רון האברד מייסד הדת. סיינטולוגיה היא פילוסופיה דתית יישומית ואבן יסוד רוחנית למיליוני אנשים ברחבי כל היבשות. במרכזה של התנועה הדתית הגדלה במהירות הרבה ביותר בעולם כיום, ישנה נקודת מבט ייחודית על היות האדם ישות רוחנית ביסודו — טוב מיסודו, בן-אלמוות וכל יכול.

אלפי אנשים חדשים מגלים את סיינטולוגיה מדי שבוע ועושים את צעדיהם הראשונים לעבר חופש רוחני אמיתי, בזמן שמאות ארגונים חדשים של סיינטולוגיה פותחים את דלתותיהם כדי לעמוד בדרישה הגדלה ללא הפסק לטכנולוגיות של מר האברד. סיינטולוגיה הפכה לתנועה הנרחבת ביותר שהופיעה במאה ה-20, חובקת אנשים מכל אורחות החיים, מכל עדה ומכל אמונה.