Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

דת הסיינטולוגיה: תיאור

סיינטולוגיה מהווה מכלול ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד. העיקריות שבאמיתות אלה הן:
  • האדם הוא ישות רוחנית נצחית.
  • ניסיונו משתרע הרבה מעבר לתקופת חיים אחת.
  • יכולותיו בלתי מוגבלות, אפילו אם אינן באות לידי מימוש בהווה.

סיינטולוגיה אף מאמינה שהאדם הינו טוב ביסודו, ושגאולתו הרוחנית תלויה בו עצמו, בזולתו ובכינון יחסי אחווה עם היקום. מכאן, סיינטולוגיה היא פילוסופיה דתית במובן העמוק ביותר של המילה, מכיוון שעניינה הוא לא פחות מאשר השיקום המלא של העצמי הרוחני המולד של האדם — היכולות שלו, המודעות שלו והודאות שלו לגבי הנצחיות שלו. יתר על כן, מכיוון שהדת דנה בנפש ביחס לעצמה, ליקום ולחיים אחרים, והיא ביסודו של דבר אמונה בישויות רוחניות, סיינטולוגיה נוהגת על פי מסורת דתית עתיקת יומין לפחות כמו המין האנושי עצמו. עם זאת, מה שסיינטולוגיה מייצגת בסופו של דבר הוא חדש. הטכנולוגיה הדתית שלה חדשה, הארגון הכנסייתי שלה חדש, והמשמעות שלה עבור המאה ה-21 היא חדשה לחלוטין.

במרכזה של סיינטולוגיה נמצאות אקסיומות המגדירות במדויק את החוקים והאמיתות הבסיסיים של החיים, כולל מי אנחנו, לְמה אנחנו מסוגלים, והחשוב ביותר, כיצד נוכל להגשים את היכולות הרוחניות הטבועות בנו. אקסיומות אלה יוצרות את הבסיס למאגר חוכמה רחב המתייחס לחיים בכללותם. מתוך חוכמה זו נבעו עקרונות בסיסיים רבים שיכולים לשמש אנשים רבים כדי לשפר את חייהם המיידיים, וכן להשיג נצחיות רוחנית. למעשה, אין היבט בחיים שלא ניתן לשפרו באמצעות היישום של עקרונות הסיינטולוגיה.

בקר באתר הרשמי של סיינטולוגיה ב- www.scientology.org.