Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

הכשרה

עיסוק מעשי בסיסי נוסף בדת הסיינטולוגיה הוא הכשרה — לימוד עקרונות הסיינטולוגיה. קיימים קורסי הכשרה רבים בדת הסיינטולוגיה מכיוון שכפי שצוין, אדם יכול להשתמש באמיתות שהתגלו בסיינטולוגיה כדי לשפר מצבים בכל תחום בחיים. אולם, קורסי ההכשרה החשובים ביותר הם אלה שבעזרתם האדם לומד להיות אודיטור. וזאת בגלל העיקרון החשוב ביותר, שסיינטולוגיה היא פילוסופיה דתית יישומית, וכל ההכשרה מדגישה את היישום.

הנתיב הרחב שהסיינטולוגים עוברים בו באמצעות אודיטינג ולימוד של החומרים של סיינטולוגיה ידוע כ-"הגשר". הוא מגלם רעיון עתיק — דרך מרחיקת ראות מעל התהום שבין מצבו הנוכחי של האדם ורמות מודעות הרבה יותר גבוהות. הגשר מורכב מצעדים מדורגים כך שההישגים מצטברים, ניתנים לחיזוי ונראים לעין.

קיימים שני צדדים לגשר זה: מצד אחד על-ידי קבלת אודיטינג, האדם מגיע לרמות הגבוהות ביותר של מודעות כישות רוחנית; מצדו השני, האדם לומד את האקסיומות והעקרונות של סיינטולוגיה ולומד להפוך לאודיטור, ובסופו של דבר להתקדם לרמות הגבוהות ביותר של מיומנות של אודיטור. החופש שניתן להשיג באמצעות סיינטולוגיה דורש מעבר לאורך שני נתיבים אלה. שכן, בעוד שאדם הופך לחופשי באמצעות אודיטינג, יש לחזק זאת על-ידי הידע של כיצד להישאר חופשי. ידיעת המנגנונים שעל פיהם ניתן לאבד חופש רוחני היא לכשעצמה חופש, ומציבה את האדם מחוץ לטווח השפעתם. בסך הכל, אם כן, הגשר יוצר נתיב כלפי מעלה מהמצבים הנמוכים ביותר של קיום אנושי ועד לגבהים רוחניים שלא הועלו על הדעת עד כה. וכך, הוא מייצג חלום רוחני שגילו נושן כגיל האדם עצמו.