Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

לאורך כל הקריירה שלו, מר מיסקביג' עבד ללא הרף כדי להרחיב ולהגן על הדת. בתחילת שנות ה-80, הוא הביא להתארגנות מחדש של המבנה התאגידי של הכנסייה והמבנה של ההנהלה שלה, דבר שבישר עידן חדש עבור הדת וסיפק צמיחה ויציבות במשך שנים. ב-1993, הוא תרם להבאת קץ מלחמת 40 השנה בין דת הסיינטולוגיה לבין רשות מס ההכנסה האמריקאית. באופן דומה היה לו תפקיד אישי ומאוד יעיל בהשכנת שלום וסיום מחלוקות עם בתי-משפט וסוכנויות הממשלה בארצות-הברית כמו גם אל מעבר לים.

כמנהיג הכנסייתי הכלל עולמי של דת הסיינטולוגיה, תפקיד שהוא ממלא כמעט במשך 20 שנה, הכנסייה חוותה התרחבות חסרת תקדים של הדת כתנועה כלל עולמית — שמשתקפת בלמעלה מ-11,000 ארגונים, מיסיונים ומרכזים ברחבי 165 מדינות — במידה רבה, הודות למסירותו הבלתי נלאית לשמור על הטוהר והשלמות של מורשתו של ל. רון האברד.

אף כי אינו משמש כדובר של סיינטולוגיה, הוא מוזכר תכופות על-ידי התקשורת בהקשר של הדת. הוא רואיין על-ידי טד קאפול בחלק מתכנית Nightline ב-1992, תכנית שזכתה בפרס האמי. שנה לאחר מכן, מר מיסקביג' היה אחד מקבוצת מנהיגים שנבחרו והוזמנו על-ידי נשיא ארצות-הברית להשתתף בוועידה בנושא חופש דתי ב'גן הורדים' של הבית הלבן. במהלך שלושת העשורים האחרונים, הוא נאם בפני מאות אלפי סיינטולוגים ואנשים שאינם סיינטולוגים בחגיגות ואירועים בינלאומיים של סיינטולוגיה. חזונו ומסירותו לקידום יעדי הסיינטולוגיה הביאו לתוצאה של יותר אנשים שעולים על ונעים במעלה הגשר אל החופש המוחלט, יותר מאי פעם בהיסטוריה של הכנסייה.

מר מיסקביג' היה הכוח הדוחף מאחורי התכנית הכלל עולמית להרחבת כל כנסיות הסיינטולוגיה כדי לשרת טוב יותר את הקהילות שלהן — לא רק כדי שיהפכו לאיים של שפיות ועזרה היכן שכולם מתקבלים בברכה, אלא גם כדי לשרת כנקודות נביעה מרכזיות עבור תכניות רבות לשיפור חברתי של הכנסייה שמכוונות לחסל את המגפות שמטילות מום, אנאלפביתיות, אי מוסריות, התמכרות לסמים וחוסר סבלנות.

כדי להשיג מטרה זו, מר מיסקביג' היווה באופן אישי את חוד החנית ביצירתן של רבות מכנסיות אלה ובפתיחתן: