Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה
דייויד מיסקביג'

דייויד מיסקביג'

דייויד מיסקביג' הוא יושב ראש המועצה של ,(RTC) Religious Technology Center ארגון ללא מטרות רווח שהוקם ב-1982 כדי לשמר, לקיים ולהגן על דת הסיינטולוגיה.

Religious Technology Center מחזיק בסמכות הכנסייתית העליונה בנוגע ליישום התקני והטהור של הטכנולוגיות הדתיות של ל. רון האברד. Religious Technology Center אינו חלק ממבנה ההנהלה של הכנסייה והוא אינו מעורב בענייניה היומיומיים.

יושב ראש המועצה הוא בעל התפקיד הבכיר ביותר ב-RTC — תפקיד שעבורו דייויד מיסקביג' כשיר באופן ייחודי. כסיינטולוג פעיל במשך רוב חייו, הוא הפך לחבר צוות בכנסייה לראשונה ב-1976 ומאז הוא מעורב כמעט בכל היבט מפעילויות הכנסייה.

כבחור צעיר, מר מיסקביג' למד להיות יועץ רוחני של סיינטולוגיה ובמשך מספר שנים הוא נתן ייעוץ רוחני לבני הקהילה. לאחר מכן, הוא עבד באופן הדוק עם מר האברד כשהוא עוזר לו בהפקה של סרטי הכשרה טכניים וחומרים עבור יועצים רוחניים של סיינטולוגיה הנמצאים בהכשרה. לאחר מכן הוא התקדם להנהלה הבינלאומית עם אחריות לפעילויות העולמיות של שליחי הכנסייה. ב-1987 הפך מר דייויד מיסקביג' ליושב ראש של Religious Technology Center.