Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

בערב השנה החדשה של שנת 2000, בלוס אנג'לס בפני קהל שמנה בקירוב ל-14,000 איש מעשרות מדינות, מר מיסקביג' הגיש נאום היסטורי — המתבסס על ההישגים בחצי המאה הראשונה של דיאנטיקה וסיינטולוגיה.

כאן מתואר הסיפור שמאחורי העלייה המסחררת של דת הסיינטולוגיה ומול כל מה שהיא עמדה ושלבסוף היא גם התגברה.

הדברים הבאים הם מובאות מתוך אותו אירוע מרכזי.

מר מיסקביג': ברוכים הבאים לערב מיוחד בהיסטוריה שלנו ולחגיגת שנה חדשה שאין דומה לה בכל העולם. מאחר שבעוד העולם ממתין למילניום החדש הערב עם כל תקווה ושאיפה שהוא יכול לגייס, עבורנו חגיגה זו שונה.