Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

ב-7 באוגוסט 2004, מר דייויד מיסקביג' הציג סקירה עולמית על דת הסיינטולוגיה ללמעלה מ-2000 מנהיגים מתחומי האמנות, הבידור, המסחר והממשל.

הנה מובאה מהנאום המלא שמקיף את מצבו של כדור הארץ כיום ותפקידה של דת הסיינטולוגיה בפתירת ההידרדרות הפלנטרית — מארגונים לשינוי חברתי אל היועצים הרוחניים המתנדבים, מתוכניות לציבור הרחב אל ארגוני הסיינטולוגיה עצמם.מר מיסקביג': כי בעוד שאנחנו חוגגים את יום השנה ה-35 של כנסייה זו — זהו גם ה"בית הפתוח" השנתי שלנו שמשקף את דת הסיינטולוגיה ברחבי העולם. כפי שראיתם כשהגעתם — באחוזה ובגנים שלה נמצאות תערוכות ותצוגות שמסבירות הן את סיינטולוגיה עצמה והן התכניות הרבות שבהן אנו עוסקים. אנחנו רוצים שתדעו מי אנחנו ומה אנחנו מייצגים.