Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

האי-מיטר

אי-מיטר

ייחודי לדת הסיינטולוגיה ומהפכני בתחום הפיתוח הרוחני הינו השימוש של אודיטורים באלקטרופסיכומטר או 'אי-מיטר'. אודיטורים משתמשים באי-מיטר כדי לעזור לבודד אזורים של מצוקה רוחנית או דכדוך הקיימים מתחת למודעות הנוכחית של האדם. ברגע שאזורים בעייתיים אלה נחשפים לאור, האדם יכול לבחון אותם ללא ההשפעות הסובייקטיביות הקיימות בפעילויות ייעוץ רוחני בדתות אחרות.

מר האברד פיתח את האי-מיטר על סמך הידע שהמיינד מכיל תמונות דמות מנטליות, רישומים ממשיים של חוויות מהעבר. תמונות אלה מכילות אנרגיה ומאסה. כאשר אדם מסתכל על אחת מתמונות הדמות המנטליות הללו, או חושב מחשבה, האי-מיטר רושם בדיוק את השינויים המתרחשים במאסה ובאנרגיה המנטלית הללו. האי-מיטר אינו מאבחן או מרפא דבר; הוא פשוט מודד את המצב או השינוי במצב של אדם ומשרת כמכוון בנוגע לדברים שבהם צריך לטפל בסשן של אודיטינג.

דיאנטיקה הכריזה על גילוי החלק המזיק של המיינד, שלא היה ידוע קודם לכן, המכיל רישומים רבים של חוויות של אובדן, כאב וחוסר הכרה מהעבר בצורת תמונות דמות מנטליות. תמונות אלה קיימות מתחת לרמת המודעות של האדם, המצטברות יחדיו ומרכיבות את מה שנקרא המיינד הריאקטיבי — המקור לכל הפחדים, הרגשות, הכאבים והמחלות הפסיכוסומטיות הלא רצויים. צעד אחר צעד, האודיטינג מטפל במיינד הריאקטיבי עד שתוכנו, שלא היה ידוע עד כה, נחשף והשפעותיו המזיקות על האדם נמחקות. כאשר דבר זה קורה, האדם השיג מצב חדש של הוויה הנקרא בסייטולוגיה קליר. האישיות הבסיסית של האדם, כשרונו האמנותי, כוחו האישי ואופיו האינדיבידואלי, הטוב וההגינות הטבועים בו, כולם מושבים על כנם.