Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

אודיטינג

אודיטינג

האמצעי העיקרי שעל פיו מיישמים את האמיתות הבסיסיות של סיינטולוגיה לשיקום הנפש האנושית נקרא אודיטינג. זהו העיסוק המעשי המרכזי בסיינטולוגיה, והוא מועבר על-ידי אודיטור, מתוך המילה הלטינית audire, "אדם שמאזין".

אודיטור אינו עוסק בצורה ערטילאית כלשהי של חקירה מנטלית, אודיטור גם אינו מציע פתרונות, ייעוץ או הערכה. אחד מהעקרונות הבסיסיים של האמונה של סיינטולוגיה הוא האמיתה שאדם יכול לשפר את המצב שלו רק אם יתאפשר לו לגלות את התשובות שלו עצמו לבעיות של החיים. האודיטורים של סיינטולוגיה עוזרים לאנשים להשיג מטרה זו על-ידי כך שהם מנחים אותם לבחון את הקיום שלהם באמצעות סדרת צעדים שנבנתה בתשומת לב ופותחה על-ידי מר האברד. עם ביצוע תהליך הדרגתי זה, אנשים יכולים לשפר את היכולת שלהם לעמוד מול מה שהם והיכן שהם — תוך קילוף שכבות הניסיון שהכבידו עליהם כל כך.

אודיטינג, אם כן, אינו דבר שנעשה לאדם. ניתן לקבל ממנו תועלת רק באמצעות השתתפות פעילה ותקשורת טובה.