Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה


ב-25 בספטמבר 2004, רחוב 46 בניו-יורק — ממש בסמוך לכיכר טיימס במנהטן — נסגר בפעם הראשונה בהיסטוריה, על מנת לאפשר התאספות חסרת תקדים של למעלה מ-10,000 איש בעריכת החגיגה של טקס הפתיחה הראשי של כנסיית הסיינטולוגיה של ניו-יורק.

מר מיסקביג' נתן את נאום הפתיחה, כשהוא מציג את היקף העבודה הנרחב של סיינטולוגיה בחברה — והסיפור של הכנסייה החדשה הזאת.

כפי שמר מיסקביג' הסביר, כאן הסיינטולוגים של ניו-יורק נתנו השראה לעולם לאחר האירועים הטרגיים של ה-9 בספטמבר ש"ניתן לעשות משהו בקשר לזה" — ביטוי אחד שעכשיו מניע תנועה עולמית בהבאת עזרה ותקווה למיליונים ברחבי מדינות העולם.

הדברים הבאים הם מובאות מתוך אותו אירוע מרכזי.